Άλλη εκπαίδευση

Τα μαθήματά μας παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την ασφαλή και αποτελεσματική εργασία, αποφεύγοντας ατυχήματα και κινδύνους για την υγεία.

ΌνομαΣύνοψηΣτοιχεία

BST Πρώτες βοήθειες

Η εκπαίδευση BST First Aid Training είναι ένα σημαντικό μάθημα που επικεντρώνεται στη διδασκαλία γνώσεων και δεξιοτήτων πρώτων βοηθειών. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να ενεργούν γρήγορα και αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο χώρο εργασίας για να σώσουν ζωές και να αντιμετωπίσουν τραυματισμούς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους εργαζόμενους που εργάζονται σε χώρους εργασίας όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος ατυχημάτων.

BST First Aid – περιεχόμενο και στόχοι

Η εκπαίδευση BST First Aid Training παρέχει σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή και αποτελεσματική εργασία, αποφεύγοντας ατυχήματα και κινδύνους για την υγεία. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να ενεργούν γρήγορα και αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο χώρο εργασίας για να σώσουν ζωές και να αντιμετωπίσουν τραυματισμούς. Στόχος του μαθήματος είναι οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να ενεργούν γρήγορα και με επάρκεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να προλαμβάνουν έτσι χειρότερα.

Ηλεκτρικά καθοδηγούμενο άτομο (EUP)

Η εκπαίδευση για τα άτομα με ηλεκτρολογική εκπαίδευση (EUP) είναι ένα σημαντικό μάθημα για τους εργαζόμενους που εργάζονται με ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να χειρίζονται με ασφάλεια τα ηλεκτρικά συστήματα και πώς να αναγνωρίζουν και να αποκαθιστούν τις ηλεκτρικές βλάβες. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τους εργαζόμενους που εργάζονται με ηλεκτρική ενέργεια, καθώς οι ηλεκτρικές διαταραχές μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά ατυχήματα και κινδύνους για την υγεία.

Ηλεκτρικά καθοδηγούμενο άτομο (EUP) – περιεχόμενο και στόχοι

Η εκπαίδευση για την απόκτηση της ιδιότητας του ηλεκτρολόγου (EUP) παρέχει σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες στον χειρισμό ηλεκτρικού εξοπλισμού και συστημάτων. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να χειρίζονται με ασφάλεια τα ηλεκτρικά συστήματα και πώς να αναγνωρίζουν και να αποκαθιστούν τις ηλεκτρικές βλάβες. Στόχος του μαθήματος είναι οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να εργάζονται με ασφάλεια και επάρκεια με ηλεκτρικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις.