Διάσωση από ύψη και βάθη και περιορισμένους χώρους (DGUV R 112-199)

315,00 inkl. 19% MwSt.

Το μάθημα αυτό δείχνει στους συμμετέχοντες πώς να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν σωστά τον ατομικό εξοπλισμό προστασίας από πτώσεις για τη διάσωση από ύψη και βάθη.

Περιγραφή

Διάρκεια : 1-2 ημέρες

Ισχύς: 1 έτος

περίπου 8 x 45 λεπτά

Γλώσσα : Γερμανικά

Τι μαθαίνω;

  • Νομική βάση
  • Χρήση του εξοπλισμού
  • Η σωστή προσάρτηση
  • Η σωστή αποθήκευση των ΜΑΠ

Περιγραφή κατάρτισης

Περιεχόμενο:

Νομική βάση
Ειδικές απαιτήσεις για τα επιμέρους στοιχεία του εξοπλισμού
Η προβλεπόμενη χρήση
Η σωστή προσάρτηση
Πρακτικές ασκήσεις
Η σωστή αποθήκευση
Η ανίχνευση ζημιών

Επιπλέον πληροφορίες

Γλώσσα μαθήματος

Γερμανικά, Αγγλικά, Ελληνική, Τουρκικά, Βουλγαρική, Αραβικά