Εκπαίδευση ως οδηγός περονοφόρου οχήματος (DGUV G 308-001)

395,00 inkl. 19% MwSt.

Αυτή η άδεια περονοφόρου σας επιτρέπει να οδηγείτε βιομηχανικά φορτηγά και ισχύει επ’ αόριστον (με ετήσια εκπαίδευση).

Περιγραφή

Διάρκεια : 2-3 ημέρες

Ισχύς: απεριόριστη (με ετήσια ενημέρωση)

8 x 45 λεπτά

Γλώσσα : Γερμανικά

Τι μαθαίνω;

  • Νομική βάση
  • Λειτουργία περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος
  • Χειρισμός φορτίων
  • Ενδείξεις κινδύνων

Περιγραφή κατάρτισης

Περιεχόμενο:

Νομική βάση και ιστορικό ατυχημάτων
Σχεδιασμός και λειτουργία βιομηχανικών φορτηγών και παρελκομένων
Τύποι δίσκων
Γενική λειτουργία και τακτικές επιθεωρήσεις
Χειρισμός φορτίου και ειδικές εργασίες
Κανόνες κυκλοφορίας και διαδρομές κυκλοφορίας
Οδηγίες / καθημερινή δοκιμή λειτουργίας στο περονοφόρο όχημα
Ευστάθεια, κατανομή βάρους, επιτρεπόμενα φορτία
Διαγράμματα φορτίου
Ενδείξεις σημείων κινδύνου
Τελική θεωρητική εξέταση
Εξοικείωση με τα οχήματα
Έλεγχος πριν από τη χρήση
Πρακτικές ασκήσεις οδήγησης και στοίβαξης
Κανονισμοί κατά τη στάθμευση περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος
Πρακτική τελική εξέταση