Εργασία σε εμπορευματοκιβώτια, σιλό και περιορισμένους χώρους (DGUV R 113-004)

295,00 inkl. 19% MwSt.

Αυτό το μάθημα θα καλύψει θέματα όπως: το νομικό πλαίσιο, η χρήση των ΜΑΠ, η σωστή ανάρτηση και η σωστή δοκιμή και τεκμηρίωση.

Περιγραφή

Διάρκεια : 1-2 ημέρες

Ισχύς: 1 έτος

8 x 45 λεπτά

Γλώσσα : Γερμανικά

Τι μαθαίνω;

 • Το νομικό πλαίσιο
 • Χρήση των ΜΑΠ
 • Σωστή ρίψη
 • Σωστή δοκιμή και τεκμηρίωση

Περιγραφή κατάρτισης

Περιεχόμενο:

 • Προϋποθέσεις νομικού πλαισίου
 • Οδηγίες σέρβις
 • Διαφορετικοί τύποι εξοπλισμού και οι αντίστοιχες απαιτήσεις τους
 • Σωστή χρήση των ΜΑΠ σύμφωνα με τους κανόνες DGUV 113-004
 • Η σωστή προσάρτηση
 • Εφαρμογή συσκευών ανύψωσης προσωπικού
 • Δοκιμές και τεκμηρίωση από τον χρήστη
 • Αναγνωρίστε τα σημάδια βλάβης
 • Η σωστή αποθήκευση των ΜΑΠ
 • Πρακτική εξέταση

Επιπλέον πληροφορίες

Γλώσσα μαθήματος

Γερμανικά, Αγγλικά, Ελληνική, Τουρκικά, Βουλγαρική, Αραβικά