Ηλεκτρικά καθοδηγούμενο άτομο (EUP)

175,00 inkl. 19% MwSt.

Με αυτό το μάθημα, οι εργαζόμενοι μπορούν να διοριστούν ως ηλεκτροτεχνικά εκπαιδευμένα άτομα, ώστε να είναι σε θέση να τα χρησιμοποιούν στο περιβάλλον των ηλεκτρικών συστημάτων με τρόπο που να συμμορφώνεται με το νόμο.

Περιγραφή

Διάρκεια : 1 ημέρα

Ισχύς: 1 έτος

8 ώρες

Γλώσσα : Γερμανικά

Τι μαθαίνω;

 • Νομική βάση
 • Δομή ενός ηλεκτρικού κυκλώματος
 • Οι κίνδυνοι του ηλεκτρικού ρεύματος
 • Χειρισμός του προστατευτικού εξοπλισμού

Περιγραφή κατάρτισης

Περιεχόμενο:

 • Νομική βάση
 • Πότε είναι κάποιος ηλεκτροτεχνικά εκπαιδευμένος;
 • Ποια εργασία μπορεί να εκτελέσει ένα άτομο με ηλεκτροτεχνική εκπαίδευση;
 • Δομή ενός ηλεκτρικού κυκλώματος
 • Νόμοι στο ηλεκτρικό κύκλωμα
 • Κίνδυνοι του ηλεκτρικού ρεύματος
 • Τρόπος δράσης του ηλεκτρικού ρεύματος
 • Προστασία από ηλεκτροπληξία
 • 5 Κανόνες ασφαλείας
 • Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός
 • Ατυχήματα λόγω ηλεκτρικού ρεύματος
 • Κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων
 • Μέτρηση/δοκιμή ηλεκτρικού εξοπλισμού
 • Η μέτρηση ρεύματος, τάσης και αντίστασης
 • Επισκέψεις, μετρήσεις και δοκιμές
 • Καθήκοντα του ηλεκτροτεχνικά καταρτισμένου ατόμου
 • Πεδία δραστηριότητας του ηλεκτροτεχνικά καταρτισμένου ατόμου
 • Καθήκοντα και λειτουργία του ηλεκτρολόγου
 • Αξιολόγηση των επιδόσεων των εκπαιδευτικών

Επιπλέον πληροφορίες

Γλώσσα μαθήματος

Γερμανικά, Αγγλικά, Ελληνική, Τουρκικά, Βουλγαρική, Αραβικά