Χρήση προστατευτικών ακοής (DGUV R 112-194)

Σε αυτό το μάθημα, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πότε πρέπει να χρησιμοποιούν προστασία ακοής, μέτρα προστασίας και ασκήσεις.

Περιγραφή

Διάρκεια : 1/2 ημέρα

Ισχύς: 1 έτος

2 x 45 λεπτά

Γλώσσα : Γερμανικά

Τι μαθαίνω;

  • Νομική βάση
  • Γενικά μέτρα προστασίας

Περιγραφή κατάρτισης

Περιεχόμενο:

  • Νομική βάση
  • Δομή του ακουστικού συστήματος
  • Μέτρα προστασίας (TOP)
  • Ασκήσεις