Εξασφάλιση φορτίου (VDI 2700a + DGUV I 214-083)

115,00 inkl. 19% MwSt.

Σε αυτό το μάθημα, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να ασφαλίζουν σωστά το προς μεταφορά φορτίο.

Περιγραφή

Διάρκεια : 1-2 ημέρες

Ισχύς: 1 έτος

περίπου 8 x 45 λεπτά

Γλώσσα : Γερμανικά

Τι μαθαίνω;

 • Βασικά στοιχεία φυσικής οδήγησης
 • Καθορισμός του σωστού εξοπλισμού πρόσδεσης
 • Οι τομείς ευθύνης
 • Πρακτική εφαρμογή συγκράτησης φορτίου

Περιγραφή κατάρτισης

Περιεχόμενο:

 • Όχημα στο χώρο εργασίας (κίνδυνοι, αιτίες ατυχημάτων, νομική βάση)
 • Τάσεις και καταπονήσεις για τον οδηγό
 • Βασικά στοιχεία φυσικής οδήγησης
 • Ευθύνη (κάτοχος/οδηγός/αποστολέας)
 • Καθορισμός του εξοπλισμού πρόσδεσης / υπολογισμός των δυνάμεων πρόσδεσης
 • Μεταφορά επικίνδυνων ουσιών
 • Πρακτική εφαρμογή της ασφάλισης φορτίου
 • Τεχνικός εξοπλισμός για την ασφάλιση φορτίου

Επιπλέον πληροφορίες

Γλώσσα μαθήματος

Γερμανικά, Αγγλικά, Ελληνική, Τουρκικά, Βουλγαρική, Αραβικά